REFERENCE

relax
Spokojenost našich klientů je pro nás hybnou silou. Velice si vážíme toho, když se naši zákazníci vracejí, nebo nás dále doporučí svým přátelům či rodině.

Jane S. Simons:
Společnost Life and Home jsem využila při půlročním pobytu v zahraničí. Díky Pavle jsem nemusela pozastavovat veškeré své aktivity a i přesto , že jsem 6 měsíců byla mimo domov, nemusela jsem se starat o základní věci jako placení měsíčních faktur, starání se o klienty, kteří si pronajímali mé nemovitosti atd. Life and Home mě skvělě zastoupila a nahradila. Spolupráce také spočívala v pravidelném přebírání korespondence, jejím naskenování a dalším zpracování dle mých instrukcí ze zahraničí.
Bára V.
Olga nám roztřídila rodinný archiv, který se po 20 letech rozrostl na 80 krabic skladovaných na půdě. Dostali jsme zpět vytříděné šanony s návody, záručními listy, důležitou korespondenci atd. Nyní snad v tomto nově získaném systému budeme pokračovat.
Rodina Klausova:
Urgentně jsme potřebovali někoho, kdo bude pečovat o naší zahradu. Life and Home nám zajistila zahradníka, který u nás pravidelně poseká zahradu, vyčistí rybníček a veškeré zahradní práce s tím spojené.

ocko2